Máy đo đa năng testo 440

  • Đo vận tốc gió (đầu dò cánh quạt và sợi nhiệt), tính toán lưu lượng dòng khí
  • Đo áp suất (đo dòng khí)
  • Đo nhiệt độ thông qua cảm biến cặp nhiệt hoặc đầu dò NTC
  • Đo nhiệt độ, độ ẩm
  • Đo chất lượng không khí (CO / CO2)
  • Đo sự nhiễu loạn không khí
  • Đo ánh sáng