Bộ testo 400 – Đo lưu lượng không khí với đầu dò dạng sợi nhiệt

Phạm vi đo : -20 đến +70 °C

Độ chính xác : ±0,3 °C (+15 đến +30 °C)

±0,5 °C (Phạm vi còn lại)

Độ phân giải : 0,1 °C