Máy đo áp suất testo 512 (0 đến 2000hPa)

  • Tuổi thọ pin lền đến 2400h
  • Đo nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)
  • Chức năng cảnh báo bằng quang học khi giá trị giới hạn bị vượt quá
Danh mục: