Máy đo áp suất testo 549i

  • Nhiệt độ bảo quản: -20 đến +60 °C
  • Nhiệt độ vận hành: -20 đến +50 °C
  • Kích thước: 148 x 36 x 23 mm
Danh mục: