Nhiệt ẩm kế tự ghi 4 kênh testo 176 H2

  • Đo song song nhiệt độ và độ ẩm, tính toán nhiệt độ điểm sương
  • Dải đo nhiệt độ: -20 đến 70 °C
  • Dải đo độ ẩm: 0 đến 100 %RH *
  • Độ chính xác nhiệt độ/độ ẩm: ±0,2 °C/phụ thuộc vào đầu dò lựa chọn
  • Tiêu chuẩn IP: IP65
  • Độ phân giải nhiệt độ/độ ẩm: 0,1 °C/0,1 %RH
  • Model: 176 H2
  • Nhà sản xuất Testo Đức