Súng đo nhiệt độ Fluke 68

  • Model: Fluke 68
  • Dải đo: -32 đến 760 ° C
  • Độ chính xác: ± 1 ° C
  • Độ phát xạ: (từ 0,1 đến 1,0 x 0,01)
  • Tỷ lệ khoảng cách D:S: 50:1
  • Ghi dữ liệu, min, max, avg
Danh mục: Hãng sản xuất: