Súng đo nhiệt độ testo 835-H1 (đo cả độ ẩm)

  • Đo nhiệt độ, độ ẩm và điểm sương
  • Dải nhiệt độ kiểu K: -50 đến +600 °C
  • Độ chính xác kiểu K: ±0.5 °C
  • Tầm đo laser: -30 đến +600 °C
  • Sai số laser: ±1.0 °C
  • Tỷ lệ khoảng cách: 50:1
  • Độ phát xạ: 0.10 đến1.00
  • Ngắm 4 điểm laser
  • Model: testo 835-h1
  • Nhà sản xuất: Testo