Thiết bị phát hiện rò khí với đầu dò uốn cong testo 317-1

  • Khối lượng : 300 g
  • Thời gian đáp ứng : 2s
  • Kích thước : 128 x 46 x 18 mm
Danh mục: