Lưu trữ thẻ: Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2

Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2

Biến tần ABB ACS355-03E-04A1-4

    Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2 : Công suất:  1.1 kW ( 1.5 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 220V Cấp độ bảo vệ: IP20 Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACS355: – Công suất từ 0.37 đến 22 kW […]

Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2

Biến tần ABB ACS355-03E-03A5-2

    Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS355-03E-06A7-2 : Công suất:  1.1 kW ( 1.5 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 220V Cấp độ bảo vệ: IP20 Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACS355: – Công suất từ 0.37 đến 22 kW […]