Lưu trữ thẻ: Biến Tần ABB

Biến tần ABB ACH550-02-368A-4

Biến tần ABB ACH550-01-246A-4

  Biến tần ABB ACH550-02-368A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-02-368A-4 : Công suất: 200 kW ( 267 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-290A-4

Biến tần ABB ACH550-01-246A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-290A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-290A-4 : Công suất: 160 kW ( 213 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-246A-4

Biến tần ABB ACH550-01-246A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-246A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-246A-4 : Công suất: 132 kW ( 176 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-195A-4

Biến tần ABB ACH550-01-195A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-195A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-195A-4 : Công suất: 110 kW ( 150 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-180A-4

Biến tần ABB ACH550-01-180A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-180A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-180A-4 : Công suất: 90 kW ( 120 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-157A-4

Biến tần ABB ACH550-01-157A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-157A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-157A-4 : Công suất: 75 kW ( 100 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-125A-4

Biến tần ABB ACH550-01-125A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-125A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-125A-4 : Công suất: 55 kW ( 73 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-08A8-4

Biến tần ABB ACH550-01-08A8-4

  Biến tần ABB ACH550-01-08A8-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-08A8-4 : Công suất: 4 kW ( 5 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACH550-01-072A-4

Biến tần ABB ACH550-01-072A-4

  Biến tần ABB ACH550-01-072A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACH550-01-072A-4 : Công suất: 37 kW ( 50 Hp ) Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 Hz Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACH550: – Công suất từ 0.75 […]

Biến tần ABB ACS880-07

outside micrometer,103-148-10- Micrometer, Mitutoyo

  Biến tần ABB ACS880-07  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS880-07 : Biến tần công nghiệp ACS880 là biến tần có khả năng tương tích cao giúp bạn đơn giản hóa công việc và tập đoàn ABB cũng là nhà sản xuất đầu tiên loại biến tần có khả năng tương thích cao. […]

Biến tần ABB ACS880-01

ACS880-07

  Biến tần ABB ACS880-01  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS880-01 : Biến tần công nghiệp ACS880 là biến tần có khả năng tương tích cao giúp bạn đơn giản hóa công việc và tập đoàn ABB cũng là nhà sản xuất đầu tiên loại biến tần có khả năng tương thích cao. […]

Biến tần ABB ACS850-04

Biến tần ABB ACS850-04

  Biến tần ABB ACS850-04  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS850-04 : Đặc điểm chung về dòng Biến tần ACS850: – Dải công suất: 0.37 … 560 kW – Điện áp: + 3 pha 200V – 240V +/-10% + 3 pha 380V – 500V + 10/-15% – 6 đầu vào số, 3 bộ relay, […]

Biến tần ABB ACS800-37LC

Biến tần ABB ACS800-37LC

  Biến tần ABB ACS800-37LC  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-37LC : Dải công suất: 55 … 5200 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-37

Biến tần ABB ACS800-37

  Biến tần ABB ACS800-37  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-37 : Dải công suất: 37 … 2700 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-31

Biến tần ABB ACS800-31

  Biến tần ABB ACS800-31  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-31 : Dải công suất: 5.5 … 110 kW Dải điện áp: 200V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-17LC

  Biến tần ABB ACS800-17LC  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-17LC : Dải công suất: 55 … 5200 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-17

Biến tần ABB ACS800-17

  Biến tần ABB ACS800-17  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-17 : Dải công suất: 45 … 2500 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-11

Biến tần ABB ACS800-11

  Biến tần ABB ACS800-11  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-11 : Dải công suất: 5.5 … 110 kW Dải điện áp: 200V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-07LC

  Biến tần ABB ACS800-07LC  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-07LC : Dải công suất: 200 … 5600 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-07

Biến tần ABB ACS800-07

   Biến tần ABB ACS800-07  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-07 : Dải công suất: 45 … 2800 kW Dải điện áp: 380V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-02

Biến tần ABB ACS800-02

   Biến tần ABB ACS800-02  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-02 : Dải công suất: 45 … 560 kW Dải điện áp: 200V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS800-01

   Biến tần ABB ACS800-01  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS800-01 : Dải công suất: 0.55 … 200 kW Dải điện áp: 200V … 690V Chế độ điều khiển Direct Torque Control ( DTC ) Tích hợp PLC ( cơ bản ) Các Macro điều khiển: + Pump – Fan + Centriguge + Extruder + […]

Biến tần ABB ACS550-01-290A-4

Biến tần ABB ACS550-01-290A-4

   Biến tần ABB ACS550-01-290A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS550-01-290A-4 : Công suất: 160 kW ( 213 Hp ) – Tải thường 132 kW ( 176 Hp ) – Tải nặng Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 […]

Biến tần ABB ACS550-01-246A-4

Biến tần ABB ACS550-01-290A-4

   Biến tần ABB ACS550-01-246A-4  Thông tin sản phẩm về Biến tần ABB ACS550-01-246A-4 : Công suất: 132 kW ( 176 Hp ) – Tải thường 110 kW ( 146 Hp ) – Tải nặng Nguồn cấp: 3 pha 380V Cấp độ bảo vệ: IP21/IP54 ( tùy chọn ) Dải tần số điều chỉnh:  0 – 500 […]