Lưu trữ thẻ: Biến tần LS

Biến tần LS SV220iS5-2N-3 pha 220V 22KW

Biến tần LS SV220iS5-2N-3 pha 220V 22KW

           Biến tần LS SV220iS5-2N-3 pha 220V 22KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV220iS5-2N-3 pha 220V 22KW:   Tính năng   Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless   Động cơ hoạt động  150% moment   Tần số mang từ 1~15kHz   Điều khiển PID   Tự động […]

Biến tần LS SV220iP5A-2N-3 pha 220V 22KW

Biến tần LS SV220iP5A-2N-3 pha 220V 22KW

           Biến tần LS SV220iP5A-2N-3 pha 220V 22KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV220iP5A-2N-3 pha 220V 22KW:   Tính năng   Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC   Công nghệ điều khiển không gian vector   Điều khiển V/F   Tín hiệu xử lí […]

Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW

Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW

           Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV185iS5-2N-3 pha 220V 18.5KW: Tính năng Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless Động cơ hoạt động  150% moment Tần số mang từ 1~15kHz Điều khiển PID Tự động dò tốc độ Điều khiển nhiều […]

Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 18.5KW

Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 18.5KW

           Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 18.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 18.5KW: Tính năng Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC Công nghệ điều khiển không gian vector Điều khiển V/F Tín hiệu xử lí số 32bit Động cơ hoạt […]

Biến tần LS SV150iS5-2N-3 pha 220V 15KW

Biến tần LS SV150iS5-2N-3 pha 220V 11KW

           Biến tần LS SV150iS5-2N-3 pha 220V 15KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV150iS5-2N-3 pha 220V 15KW: Tính năng Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless Động cơ hoạt động  150% moment Tần số mang từ 1~15kHz Điều khiển PID Tự động dò tốc độ Điều khiển nhiều […]

Biến tần LS SV150iP5A-2N-3 pha 220V 11KW

Biến tần LS SV150iP5A-2N-3 pha 220V 11KW

           Biến tần LS SV150iP5A-2N-3 pha 220V 11KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV150iP5A-2N-3 pha 220V 11KW:   Tính năng   Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC   Công nghệ điều khiển không gian vector   Điều khiển V/F   Tín hiệu xử lí […]

Biến tần LS SV110iS5-2N-3 pha 220V 11KW

Biến tần LS SV110iS5-2N-3 pha 220V 11KW

           Biến tần LS SV110iS5-2N-3 pha 220V 11KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV110iS5-2N-3 pha 220V 11KW: Tính năng Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless Động cơ hoạt động  150% moment Tần số mang từ 1~15kHz Điều khiển PID Tự động dò tốc độ Điều khiển nhiều […]

Biến tần LS SV110iP5A-2N-3 pha 220V 11KW

Biến tần LS SV110iS5-2N-3 pha 220V 11KW

           Biến tần LS SV110iP5A-2N-3 pha 220V 11KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV110iP5A-2N-3 pha 220V 11KW:   Tính năng          Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC          Công nghệ điều khiển không gian vector     […]

Biến tần LS SV075iS5-2N-3 pha 220V 7.5KW

Biến tần LS SV075iS5-2N-3 pha 220V 7.5KW

           Biến tần LS SV075iS5-2N-3 pha 220V 7.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV075iS5-2N-3 pha 220V 7.5KW: Tính năng Màn hình LCD hoặc LED Điều chỉnh tần số từ 0 ~ 400Hz Nhiều dải công suất để lựa chọn Tiết kiệm năng lượng Loại Momen không thay đổi Card […]

Biến tần LS SV075iP5A-2N-3 pha 220V 7.5KW

Biến tần LS SV075iP5A-2N-3 pha 220V 7.5KW

           Biến tần LS SV075iP5A-2N-3 pha 220V 7.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV075iP5A-2N-3 pha 220V 7.5KW: Tính năng Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC Công nghệ điều khiển không gian vector Điều khiển V/F Tín hiệu xử lí số 32bit Động cơ hoạt […]

Biến tần LS SV075iG5A-2-3 pha 220V 7.5KW

Biến tần LS SV075iG5A-2-3 pha 220V 7.5KW

           Biến tần LS SV075iG5A-2-3 pha 220V 7.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV075iG5A-2-3 pha 220V 7.5KW: Tính năng        Điều khiển V/F & sensorless vector        Tự động dò thông số động cơ        Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số […]

Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW

Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW

           Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW: Tính năng        Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless        Động cơ hoạt động  150% moment        Tần số mang từ 1~15kHz     […]

Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW

Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW

           Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV055iS5-2N-3 pha 220V 5.5KW: Tính năng        Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless        Động cơ hoạt động  150% moment        Tần số mang từ 1~15kHz     […]

Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 5.5KW

Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 5.5KW

           Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 5.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV055iP5A-2N-3 pha 220V 5.5KW: Tính năng        Moment thay đổi phù hợp cho tải là  bơm & ứng dụng HVAC        Công nghệ điều khiển không gian vector        Điều khiển V/F […]

Biến tần LS SV055iG5A-2-3 pha 220V 5.5KW

Biến tần LS SV055iG5A-2-3 pha 220V 5.5KW

           Biến tần LS SV055iG5A-2-3 pha 220V 5.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV055iG5A-2-3 pha 220V 5.5KW: Tính năng        Điều khiển V/F & sensorless vector        Tự động dò thông số động cơ        Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số […]

Biến tần LS SV040iG5A-2-3 pha 220V 4KW

Biến tần LS SV040iG5A-2-3 pha 220V 4KW

           Biến tần LS SV040iG5A-2-3 pha 220V 4KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV040iG5A-2-3 pha 220V 4KW: Tính năng Điều khiển V/F & sensorless vector Tự động dò thông số động cơ Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số 0.5Hz Tần sô ngõ ra từ 0~400Hz Thay đổi […]

Biến tần LS SV037iS5-2N-3 pha 220V 3.7KW

Biến tần LS SV037iS5-2N-3 pha 220V 3.7KW

           Biến tần LS SV037iS5-2N-3 pha 220V 3.7KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV037iS5-2N-3 pha 220V 3.7KW: Tính năng Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless Động cơ hoạt động  150% moment Tần số mang từ 1~15kHz Điều khiển PID Tự động dò tốc độ Điều khiển nhiều […]

Biến tần LS SV037iG5A-2-3 pha 220V 3.7KW

Biến tần LS SV037iG5A-2-3 pha 220V 3.7KW

           Biến tần LS SV037iG5A-2-3 pha 220V 3.7KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV037iG5A-2-3 pha 220V 3.7KW: Tính năng        Điều khiển V/F & sensorless vector        Tự động dò thông số động cơ        Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số […]

Biến tần LS SV022iS5-2N-3 pha 220V 2.2KW

Biến tần LS SV022iS5-2N-3 pha 220V 2.2KW

           Biến tần LS SV022iS5-2N-3 pha 220V 2.2KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV022iS5-2N-3 pha 220V 2.2KW: Tính năng        Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless        Động cơ hoạt động  150% moment        Tần số mang từ 1~15kHz     […]

Biến tần LS SV022iG5A-2-3 pha 220V 2.2KW

Biến tần LS SV022iG5A-2-3 pha 220V 2.2KW

           Biến tần LS SV022iG5A-2-3 pha 220V 2.2KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV022iG5A-2-3 pha 220V 2.2KW: Tính năng        Điều khiển V/F & sensorless vector        Tự động dò thông số động cơ        Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số […]

Biến tần LS SV0220IS7-2NO-3 pha 220V 22KW

Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW

           Biến tần LS SV0220IS7-2NO-3 pha 220V 22KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV0220IS7-2NO-3 pha 220V 22KW: Tính năng      Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless      Động cơ hoạt động  150% moment      Tần số mang từ 1~15kHz      Điều khiển PID […]

Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW

Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW

           Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW: Tính năng      Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless      Động cơ hoạt động  150% moment      Tần số mang từ 1~15kHz      Điều khiển PID […]

Biến tần LS SV015iS5-2N-3 pha 220V 1.5KW

Biến tần LS SV0185IS7-2NO-3 pha 220V 18.5KW

           Biến tần LS SV015iS5-2N-3 pha 220V 1.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LSSV015iS5-2N-3 pha 220V 1.5KW: Tính năng        Công nghệ điều khiển không gian vector & sensorless        Động cơ hoạt động  150% moment        Tần số mang từ 1~15kHz       […]

Biến tần LS SV015iG5A-2-3 pha 220V 1.5KW

Biến tần LS SV015iG5A-2-3 pha 220V 1.5KW

           Biến tần LS SV015iG5A-2-3 pha 220V 1.5KW  Thông tin sản phẩm về Biến tần LS SV015iG5A-2-3 pha 220V 1.5KW: Tính năng        Điều khiển V/F & sensorless vector        Tự động dò thông số động cơ        Động cơ hoạt động  150% moment ở tần số […]