Lưu trữ thẻ: HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Hanna HI 9124 Waterproof Portable pH Meter Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Người dùng lựa chọn “thời gian hiệu chuẩn ra” Tự động hiệu chuẩn Nhiệt độ tự động bồi […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Hanna HI 98140 Portable pH Meter with SMART Electrode Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Tiêu chuẩn pH tra ™ Chẩn đoán điện Không thấm nước Đến năm điểm pH chuẩn […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191 Hanna HI 99191 pH Meter For Low Ionic Strength Water Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191: Dễ dàng để làm sạch và giữ sạch •    điện chuyên ngành •   Màn hình LCD […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020 Hanna HI 2020 edge­® – Multiparameter Meter (pH kit) Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020: Mỏng, Thiết kế gọn nhẹ Đa thông (khả năng đo pH, EC hoặc DO) Điện cực […]