Tag Archives: PH Meter

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131 Hanna HI 99131 Portable pH Meter for Plating Baths Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99131 Phẳng nghiêng, tiền khuếch đại đầu dò pH với cơ thể titan Màn hình LCD đa […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Hanna HI 9124 Waterproof Portable pH Meter Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9124 Người dùng lựa chọn “thời gian hiệu chuẩn ra” Tự động hiệu chuẩn Nhiệt độ tự động bồi […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Hanna HI 98140 Portable pH Meter with SMART Electrode Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98140 Tiêu chuẩn pH tra ™ Chẩn đoán điện Không thấm nước Đến năm điểm pH chuẩn […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191 Hanna HI 99191 pH Meter For Low Ionic Strength Water Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 99191: Dễ dàng để làm sạch và giữ sạch •    điện chuyên ngành •   Màn hình LCD […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020 Hanna HI 2020 edge­® – Multiparameter Meter (pH kit) Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 2020: Mỏng, Thiết kế gọn nhẹ Đa thông (khả năng đo pH, EC hoặc DO) Điện cực […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001 Hanna HI 991001 Extended Range Portable pH Meter Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001 Tính năng Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991001: Đa cấp màn hình LCD hiển thị, hiển thị các phép đo hiện tại đồng thời với […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 8314

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 8314

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 8314 Tính năng máy đo ph cầm tay Hanna HI 8314: Hanna HI-8314 là một máy đo PH / mV / ° C cầm tay được thiết kế chuyên nghiệp tin cậy và dễ sử dụng. HI-8314N cung cấp điện cực đo pH tiền khuếch đại model HI-1217D […]

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222A

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222A

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222A comcast internet security software Hanna HI 4222A pH and Ammonia Kit for Wine Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222A Tính năng: Các hợp chất chứa nitơ của phải và rượu vang có nguồn gốc từ nho và có thể được tăng cường […]

Máy đo PH để bàn Hanna PH 21

Máy đo PH để bàn Hanna PH 21 pH 21 Easy-Use Basic pH/ORP Benchtop Meter Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna PH 21 Tính năng: Dễ dàng để sử dụng đồng hồ để thực hiện các phép đo cụ thể Tự động cân chỉnh độ pH ORP đọc pH 21 là độ […]

Máy đo PH để bàn Hanna PH 209

Máy đo PH để bàn Hanna PH 209 PH 209 pH/ORP Bench-Top Meter Hanna pH 209, Hanna pH209, Hanna pH 209 Product Upgraded. New part # is (HI 2209) Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna PH 209 Tính năng: Hanna pH 209, Hanna pH209, Hanna pH 209 Product Upgraded. New part # […]

Máy đo PH để bàn Hanna PH 20

Máy đo PH để bàn Hanna PH 20 computer imaging software Hanna pH 20 Easy-Use Basic pH Benchtop Meter Máy đo PH để bàn Hanna PH 20 Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn hanna PH 20 Tính năng: Dễ dàng để sử dụng đồng hồ để thực hiện các phép đo cụ thể […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991301

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991301 Hanna HI 991301 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter High Range EC & TDS Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991301 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991301 Tính năng: Tự động một hoặc hai điểm hiệu chuẩn Màn hình LCD đa cấp; Các mét […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991300

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991300 Hanna HI 991300 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter Low Range EC & TDS Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991300 Thống số kỹ thauaajth Máy đo PH cầm tay Hanna HI 991300 Tính năng: Tự động một hoặc hai điểm hiệu chuẩn Màn hình LCD đa cấp; Các mét […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98290

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98290 Hanna HI 98290 GPS Multiparameter Meter pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistivity/Salinity/Seawater Specific Gravity, Turbidity, DO, Temperature and Atmospheric Pressure Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98290 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98290 Tính năng: Lĩnh vực thay thế ISO 7027 cảm biến độ đục […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9829

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9829 paper writing HI 9829 Multiparameter Meter pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistivity/Salinity/Seawater Specific Gravity, Turbidity, DO, Temperature and Atmospheric Pressure Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9829  Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9829 Tính năng: Lĩnh vực thay thế ISO 7027 cảm biến độ đục phù […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98280

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98280 HI 98280 GPS Multiparameter Meter with Fast Tracker™ Tag Identification System Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98280 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 98280 Tính năng: Hiển thị lên đến 12 thông số Theo dõi các vị trí đo với GPS […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9828

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9828 writing services Hanna HI 9828 Multiparameter Meter Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9828 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9828 Tính năng: HI 9828 đa thông số đo có thể đo lên đến 12 thông số. Nó là không thấm nước, chống ăn […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9813-6

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9813-6 Hanna HI 9813-6 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter with CAL CHECK™ Feature Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9813-6 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay hanna HI 9813-6 Tính năng: Khả năng chịu nước Bài viết hướng dẫn trên màn hình để hiệu chuẩn Độc quyền […]

Máy đo PH/EC/TDS cầm tay Hanna HI 9812-5

Máy đo PH/EC/TDS cầm tay Hanna HI 9812-5 HI 9812-5 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter high range EC & TDS Tính năng máy Hanna Hi9812-5: Máy Hanna HI 9812-5 là máy đo pH/EC /TDS chống thấm nước đo được thiết kế để đơn giản trong để đo với đơn vị pH, ms / cm, ppm (mg / L) […]

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9811-5

Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9811-5 HI 9811-5 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter low range EC & TDS Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9811-5 Thông số kỹ thuật Máy đo PH cầm tay Hanna HI 9811-5 Tính năng: Khả năng chịu nước Bài viết hướng dẫn trên màn hình để hiệu chuẩn Chuyển đổi […]

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4522

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4522

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4522 HI 4522 Research Grade Meter with Calibration Check™ and USP pH/ORP/ISE and EC/TDS/Resistivity/Salinity and Temperature Máy đo PH để bàn Hanna HI 4522 Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna HI 4522 Lên đến tám thông số đo lường Hai kênh đầu vào pH / […]

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4521

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4521

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4521 Hanna HI 4521 Research Grade Meter with Calibration Check™ and USP pH/ORP and EC/TDS/Resistivity/Salinity and Temperature Máy đo PH để bàn Hanna HI 4521 Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna HI 4521 Tính năng: Lên đến tám thông số đo lường Hai kênh đầu […]

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222 HI 4221 Research Grade Meter with Calibration Check™ pH/ORP and Temperature Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222 Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna HI 4222 Tính năng: Hai kênh đầu vào (pH / ORP / ISE) Tiêu chuẩn pH Kiểm tra ™ Năm […]

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4221

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4221

Máy đo PH để bàn Hanna HI 4221 HI 4221 Research Grade Meter with Calibration Check™ pH/ORP and Temperature Máy đo PH để bàn Hanna HI 4221 Thông số kỹ thuật Máy đo PH để bàn Hanna HI 4221 Tính năng: Tiêu chuẩn pH Kiểm tra ™ Giao diện người dùng tùy chỉnh cho một kênh Hoàn […]