Lưu trữ thẻ: Máy dò kim loại Smart Sensor

Máy dò kim loại Bosch GMS 120

Máy dò kim loại Bosch GMS 120  GMS 120 M Professional Máy dò kim loại Bosch GMS 120 Các chức năng đo của Máy dò kim loại Bosch GMS 120 Dò tìm các vật liệu nằm bên trong tường ( gỗ, cáp điện, kim loại có từ tính và không có từ tính) – Nhằm […]

Máy dò kim loại Bosch GMS 100

Máy dò kim loại Bosch GMS 100 GMS 100 M Professional Máy dò kim loại Bosch GMS 100 Các chức năng đo của Máy dò kim loại Bosch GMS 100 Ứng Dụng máy dò kim loại  GMS 100: – Dò tìm để tránh các thanh kim loại, sắt ( có từ tính và không có […]

Máy dò kim loại SmartSensor AR954

Máy dò kim loại SmartSensor AR954

Máy dò kim loại SmartSensor AR954 Tổng quan máy dò kim loại SmartSensor AR954 Máy dò kim loại sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ, việc sử dụng dòng điện xoay chiều thông qua các cuộn dây để tạo ra một từ trường thay đổi nhanh chóng. Từ trường gây ra dòng điện xoáy trong […]