Lưu trữ thẻ: SmartSensor AR954

Máy dò kim loại SmartSensor AR954

Máy dò kim loại SmartSensor AR954

Máy dò kim loại SmartSensor AR954 Tổng quan máy dò kim loại SmartSensor AR954 Máy dò kim loại sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ, việc sử dụng dòng điện xoay chiều thông qua các cuộn dây để tạo ra một từ trường thay đổi nhanh chóng. Từ trường gây ra dòng điện xoáy trong […]