Lưu trữ thẻ: Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416 testo 416 vane anemometer with telescope (max. 890 mm) incl. battery and calibration protocol Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416 Màn hình hiển thị trực tiếp của lưu lượng dòng chảy Đa điểm hoặc tính trung bình theo thời gian Giá trị tối […]