Lưu trữ thẻ: Thiết bị đo vận tốc gió Testo

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 417

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 417

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 417 Testo 417 vane anemometer with integrated 100 mm vane incl. temperature measurement, battery and calibration protocol Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió Testo 417 Nhỏ gọn testo 417 máy đo gió được xây dựng với dòng chảy / nhiệt độ cánh Ø 100 mm để […]

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416 testo 416 vane anemometer with telescope (max. 890 mm) incl. battery and calibration protocol Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió Testo 416 Màn hình hiển thị trực tiếp của lưu lượng dòng chảy Đa điểm hoặc tính trung bình theo thời gian Giá trị tối […]

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-2

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-2

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-2 testo 410-2 handy vane probe anemometer with integrated humidity measurement and NTC-air thermometer incl. protection cap, batteries and calibration protocol Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-2 Dòng chảy vận tốc cụ đo với đo nhiệt độ Đo lường tích hợp với 40 mm […]

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-1

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-1

Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-1 testo 410-1 handy vane anemometer with integrated NTC air thermometer incl. protection cap, batteries and calibration protocol Tính năng Thiết bị đo vận tốc gió Testo 410-1 Dòng chảy vận tốc cụ đo với đo nhiệt độ Đo lường tích hợp với 40 mm cánh Tính toán […]