Lưu trữ thẻ: Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20 Thông số kỹ thuật Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20 Tính năng Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20: Một caliper kỹ thuật số trang bị tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong hàm. làm cứng thép không gỉ và được trang bị với hệ thống quy mô tuyệt đối […]