Lưu trữ thẻ: Thước cặp điện tử

Thước cặp điện tử Mitotuyo 500-175-20 Digital caliper

Thước cặp điện tử Mitotuyo 500-172-20 Digital caliper

Thước cặp điện tử Mitotuyo 500-175-20 Digital caliper  Thông tin sản phẩm về Thước cặp điện tử Mitotuyo 500-175-20 Digital caliper: Name of product: Digital Caliper Model: 500-175-20 Maker: MITUTOYO Specification: Model Range Depth bar Fine adjustment 500-170-20 0 – 4″ Ø 3/40″ rod with thumb roller 500-195-20 500-171-20 0 – 6″ Blade 500-174-20 500-175-20 […]

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173 30mm

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173 30mm Thông số kỹ thuật Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173 30mm Tính năng Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173 30mm: Một caliper kỹ thuật số trang bị tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong hàm. làm cứng thép không gỉ và được trang bị với hệ thống quy […]

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20 Thông số kỹ thuật Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20 Tính năng Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-197-20: Một caliper kỹ thuật số trang bị tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong hàm. làm cứng thép không gỉ và được trang bị với hệ thống quy mô tuyệt đối […]

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20

Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20 Thông số kỹ thuật Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20 Tính năng Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-20: Một caliper kỹ thuật số trang bị tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong hàm. làm cứng thép không gỉ và được trang bị với hệ thống quy mô tuyệt đối […]