Lưu trữ thẻ: tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130

Máy đo âm thanh, tiếng ồn Tenmars ST-130 Mô tả Máy đo âm thanh tiếng ồn Tenmars ST-130 – Khoảng hiển thị: 30-90dB; 50-110dB; 70-140dB. – Phạm vi đo: 41-86dB, 55-106dB và 75-125dB. – Tần số Tỷ trọng: A; C; Z. – Thực hiện OSHA và IEC khảo sát tích lũy tiếng ồn. – Sáu được […]