Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Flexible True RMS 3000A AC Current Clamp

Flexible 24″ (610mm) probe easily wraps around bus bars and cable bundles

Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400
Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

Các tính năng Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400

 • Dễ dàng kết thúc tốt đẹp xung quanh thanh cái và bó cáp
 • Đỉnh chụp nhanh (30μs)
 • Đồng thời hiển thị tần số với hiện tại hoặc điện áp
 • Dòng điện AC3 to 3000A 0.1A ±1%
  Điện áp AC4 to 600V 0.1V ±0.5%
  Tần số45 to 65Hz 0.1Hz ±0.2Hz
  Hiển thịDual 4000 count LCD
  kìm đodài 24″ (610mm), bán kính  0.55″ (14mm)
  Kích thước5.1 x 3.15 x 1.7″ (130mm x 80mm x 43mm)
  Trọng lượng0.95lb (430g)
truy cap http://tktech.vn để mua Ampe kìm đo dòng AC EXTECH 382400