Hiển thị tất cả 10 kết quả

Nhiệt ẩm kế tự ghi là thiết bị dùng để theo dõi nhiệt độ và độ ẩm. Được dùng để xác định nhiệt độ và độ ẩm trong sản xuất và môi trường sống hàng ngày. Giúp chúng ta kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm theo yêu cầu và mục đích nhất định. Trong đó, ứng dụng nhiệt ẩm kế tự ghi GSP-6 cho nhà thuốc rất phổ biến hiện nay.