Đo điện trở cách điện SEW 6200

Đo điện trở cách điện SEW 6200

Đo điện trở cách điện SEW 6200
Đo điện trở cách điện SEW 6200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện SEW 6200:

  • Test Voltage (DC V) : 2500V , 5000V
  • Measuring Ranges : 0~100G Ohm , 0~200G Ohm
  • Accuracy : +/-5% of full scale
  • Live Warning : > 500 Volts AC
  • Operating Temp(degree C) : 0′ ~ 40′
  • Humidity (%) : 85 R.H.
  • Weight : 3500g(Batteries included)
  • Dimensions : 330(L) x 260(W) x 160(D)mm
  • Power source : 1.5V Cx8 Alkaline Batteries

6200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *