Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6150