Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1150