Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6500