Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6555