Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592
Đồng hồ đo điện vạn năng KAISE SK 6592