Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a :

Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a
Đồng hồ đo điện vạn năng SANWA PC 5000a