Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1240