Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1100