Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 3000