Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210 :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210
Đồng hồ đo điện vạn năng WELLINK HL 1210