Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 (1000V/10A)

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710
Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 (1000V/10A)
Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 (1000V/10A)

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 với các chức năng đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, đo tụ, tần số, liên tục, kiểm tra diode.

  • Màn hình hiển thị 4 số 9999 counts, 3-5/6 digits 6000 count
  • Hiển thị đồng thời trên màn hình điện áp và dòng điện, hoặc tần số với điện áp và dòng điện.
  • Chức năng đo AC True RMS
  • Giữ giá trị cao nhất trong khi đo
  • Chế độ xem MAX, MIN, AVE
  • Đo nhiệt độ tiếp xúc 50℃ 〜 1000℃
  • Data hold, Range hold, Relative value

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật Sanwa PC710
Thông số kỹ thuật Sanwa PC710