Lưu trữ thẻ: Đồng hồ vạn năng Sanwa

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD700

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD701

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD700 DIGITAL MULTIMETER Sanwa RD700 Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa RD700 ■3-3 / 4 digits 4000 count ■0.3% best accuracy ■AC True RMS ※RD701 only ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large leak   current. ■K type temperature ※Optional accessory K-AD is […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD701

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD701

Đồng hồ vạn năng Sanwa RD701 DIGITAL MULTIMETER Sanwa RD701 Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa RD701 ■3-3 / 4 digits 4000 count ■0.3% best accuracy ■AC True RMS ※RD701 only ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large leak   current. ■K type temperature ※Optional accessory K-AD is […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PM7A Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A 3-3 / 4 digits 4000 count ■0.7% best accuracy ■Range hold ■Auto power off (15min.) ■Low power ohm (input voltage 0.4V) at continuity range ■Power saving design Display : numeral display 4000 Sampling […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM33A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM33A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM33A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PM33A   Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa PM33A Lightweight approx. 160g ■Maximum / Minimum value hold ■Current measurement with thin U-shaped current sensor(7mm) at angles of 0 and 180 degrees ■AC and DC currents measurable up to 100A ■Data hold […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11 DIGITAL MULTIMETER Sanwa PM11   Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa PM11 3-3 / 4 digits 4000 count ■0.8% best accuracy ■Analog bar graph ■Compact storage of test leads ■Test lead can be snapped into a fixed position  atop the case. Display : numeral […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC773

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC773

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC773 DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC773   Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa PC773 4-1/2 digits 11000 count ■0.28% best accuracy ■AC True RMS ■Thermo plastic elastomer, high resistance  against drop shock ■Maximum DC/AC 11A can be measured ■Continuity buzzer and LED ■Data hold, Range hold, […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC720M

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC720M

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC720M DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC720M   Thông số kỹ thuật cơ bản   4 digits 9999 count & 3-5/6 digits 6000 count ■AC True RMS ■Dual display with backlight ■Automatic measurement for ACV/DCV/Ω under  low impedance ■High speed bar graph ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 (1000V/10A)

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC710 với các chức năng đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, đo tụ, tần số, liên tục, kiểm tra diode. Màn hình hiển thị 4 số 9999 counts, 3-5/6 digits 6000 count Hiển thị đồng thời trên màn hình điện áp và dòng điện, hoặc tần số […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC7000

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC7000

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC7000 DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC7000   Thông số kỹ thuật cơ bản Màn hình 4-4 / 5digits 50000 count (Selectable 5-4 / 5 digits 500000 count for DCV) Dual Display hiển thị điện áp / dòng điện và tần số, và các thành phần AC và các thành phần điện […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC700

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC700

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC700 Đồng hồ vạn năng Sanwa PC700 sử dụng các linh kiện điện tử chủ động do đó cần có nguồn điện như pin. Đây là loại thông dụng nhất hiện nay, có thể hiển thị nhiều kết quả đo đồng thời qua mặt đồng hồ điện tử. Sản phẩm chính […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC510A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC510A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC510A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC510A Thông số kỹ thuật cơ bản ■3-4 / 5 digits 5000 count ■0.06% best accuracy ■AC True RMS ■High speed bar graph ※Zoom bargraph (5 times) ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large leak current. ■K type temperature -50℃〜1000℃ ※Optional accessory K-AD […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC500A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC500A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC500A Thông số kỹ thuật cơ bản 3-4 / 5 digits 5000 count ■0.06% best accuracy ■High speed bar graph ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large leak current. ■Frequency measurement (AC sine wave only) ■Data hold / Range hold ■Auto power off […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC5000A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC5000A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC5000A Thông số kỹ thuật cơ bản 4-4 / 5 digits 50000 count (Selectable 5-4 / 5 digits 500000 count for DCV & Hz) ■0.03% best accuracy ■AC / AC + DC True RMS ■Fast speed bar graph ■Capacitance measurement (5000 count) ※Not suitable for measurement […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC20

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC20

Đồng hồ vạn năng Sanwa PC20 DIGITAL MULTIMETER Sanwa PC20 Thông số kỹ thuật cơ bản 3-3 / 4 digits 4000 count ■0.5% best accuracy ■Capacitance measurement ※Not suitable for measurement of condensers with large leak current. ■Data hold / Range hold ■Safety cover for the 4・10A terminal ■Safety cap for AC adapter terminal ■Protective […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD772

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD772

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD772 digital Mulltimetter CD772   Thông số kỹ thuật cơ bản 3-3/4 digits 4000 count ■AC True RMS ■Easy to read large LCD with Backlight ■Large breaking capacity fuse 30kA ■K-type thermocouple temperature measure ment -20℃〜300℃ ■Thermo plastic elastomer, high resistance  against drop shock ■Safety cap on current terminal ■Data hold, […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771 digital Mulltimetter CD771 Thông số kỹ thuật cơ bản của Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771 ■3-3/4 digits 4000 count ■3-3/4 digits 4000 count ■Easy to read large LCD with Backlight ■Large breaking capacity fuse 30kA ■1.5V battery check function ■Thermo plastic elastomer, high resistance  against drop shock ■Safety […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770 digital Mulltimetter CD770 Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770 Clamp probe : CL-20D, CL-22AD, CL33DC HV probe : HV-60 Carrying case : C-77, C-77H Clip adapter : CL-11, CL-13, CL-15a, CL-DG3a, TL-8IC Test lead : TL-21M, TLF-120■3-3/4 digits 4000 count ■Easy to read […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD731A

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD731A

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD731A Analog Multitester CD731A Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa CD731A ■3-3/4 digits 4000 count ■Easy to read large LCD ■Safety cap on current terminal ■Data hold, Range hold ■Continuity check, Diode test ■Auto power off function (30min.) (cancelable) Display : numeral display 4000 Sampling rate […]

Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF

Sanwa YX360TRF

Sanwa YF360TRF là đồng hồ vạn năng dạng kim, thiết kế nhỏ gọn với các chức năng đo DC-V, AC-V, DC-A, điện trở, đo dòng tải, đo tụ. Thiết kế chống shock, va đập. Đo điện trở lên đến 200MΩ với điện áp thấp. Có vỏ bảo vệ. Băng thông: 30〜100kHz (AC10V) Thông số kỹ thuật đồng hồ […]