Máy đo áp suất testo 526-2

  • Nhiệt độ vận hành : 0 đến +50 °C
  • Bộ nhớ : 100 kB; 25,000 giá trị đo
  • Nhiệt độ lưu trữ : -20 đến +70 °C
  • Khối lượng : 300 g
Danh mục: Hãng sản xuất: