Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất tự ghi testo 176 P1

  • Kích thước: 103 x 63 x 33 mm
  • Nhiệt độ vận hành : -20 đến +70 °C
  • Bộ nhớ : 2.000.000 giá trị
  • Nhiệt độ lưu trữ : -40 đến +85 °C
Danh mục: