Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất testo 635-2

  • Nhiệt độ bảo quản: -30 đến 70 ° C
  • Khối lượng : 428 g
  • Kích thước : 220 x 74 x 46 mm
Danh mục: