Lưu trữ thẻ: PM7A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A

Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A DIGITAL MULTIMETER Sanwa PM7A Thông số kỹ thuật cơ bản Đồng hồ vạn năng Sanwa PM7A 3-3 / 4 digits 4000 count ■0.7% best accuracy ■Range hold ■Auto power off (15min.) ■Low power ohm (input voltage 0.4V) at continuity range ■Power saving design Display : numeral display 4000 Sampling […]