Máy đo nhiệt độ độ ẩm điểm sương AZ8746

  • Phạm vi đo nhiệt độ T1:-20 ~ 50 độ C
  • Độ ẩm: 0 ~ 100% RH
  • Nhiệt độ bầu ướt DP:-21.6 ~ 50.0 độ C
  • Điểm sương WB:-78.7 ~ 50.0 độ C
  • Hỗ trợ cặp nhiệt kiểu K T1, T2:-200 ~ + 200 C
Danh mục: Hãng sản xuất: