Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3

  • Nhiệt độ vận hành : -20 đến +50 °C
  • Nhiệt độ lưu trữ: 0 đến +50 °C
  • Khối lượng: 500 g ( gồm pin)
Danh mục: